Klik op deze knop!
Afspraak

Page content

Homeopathie paarden

Homeopathie bij paarden is gebaseerd op het principe dat gelijken met het gelijksoortige kunnen worden behandeld.

Bij homeopathie en het gelijksoortigheid principe is het de bedoeling een homeopathisch middel te vinden wat qua:

  • Symptomen van de ziekte.
  • Het karakter en temperament van het dier.
  • De aanleg voor ziekte van het dier.
  • Hoe het dier de symptomen ondergaat.

het beste past. Dit noemen we het simillimum.

 

homeopathie-paarden

De grondbeginselen van de homeopathie algemeen en homeopathie voor paarden.

Wat is homeopathie?

Het grondbeginsel van de homeopathie bestaat uit 2 delen:

1- Het gelijksoortigheidprincipe

Het gelijksoortigheidprincipe of de silimiawet = een stof die symptomen van een ziekte in een gezond dier (en natuurlijk ook een gezonde mens) kan opwekken. Deze “stof” kan gebruikt worden om dit dier (of deze mens) te behandelen, wanneer de ziekte waaraan, het dier lijdt, dezelfde symptomen geeft.

Met andere woorden: genees hetzelfde met hetzelfde.

 

Het is bij het gebruik van homeopathie (net zo zeer als bij andere alternatieve therapievormen) van belang dat er duidelijk wordt gekeken naar alle symptomen en dat het homeopathisch middel wordt toegediend (hopelijk het silmillimun) dat perfect past bij dat dier met die bepaalde symptomen.

In de klassieke geneeskunde zal men voor krampen (meestal) hetzelfde geneesmiddel voorschrijven voor alle dieren, wat bij homeopathie niet het geval is.

Het vinden van het juiste homeopathische middel rekening houdend met het gelijksoortigheidsprincipe, is van zeer groot belang.

 

Een constitutionele behandeling

Er wordt steeds getracht te werken met een constitutionele behandeling. Dit is een behandeling met een middel dat het dichtst aanleunt bij het temperament, het karakter en de andere eigenschappen van uw paard. Het is dus van belang zoveel mogelijk informatie bij de hand te hebben.

 

Homeopathie voor dieren bij acute klachten

Een acute ziekte of klacht begint plots en heeft een snel verloop.

Voor de behandeling van een acute klacht zullen we ons richten op de aandoening zelf en steeds lage potenties gebruiken.

Homeopathie bij chronische klachten

Een chronische ziekte of klacht zijn klachten die langzaam beginnen maar slepend/blijvend zijn.

Voor een chronische klacht moeten we op zoek naar het constitutioneel middel.

Verschil gezond en ziek dier

Een gezond dier heeft binnen zijn leefgemeenschap, kudde, roedel, … 4 grote herkenbare gedragingen:

  1. dominant gedrag: Dominante dieren trachten te imponeren, lopen zelfzeker en zijn zich bewust van hun kracht en positie die ze innemen. Ze zullen hun soortgenoten, of indien verschillende soorten dieren samenleven (bv in een thuissituatie, honden en poezen), domineren. Ook zullen de dominante dieren duidelijk laten merken dat de anderen een lagere positie in rang hebben.
  2. agressief gedrag:Agressie mag niet verward worden met dominantie. Een dominantie hond zal niet zomaar iedere andere hond aanvallen. Een agressieve of angst agressieve hond daarentegen zal dit gedrag wel vertonen. Dit gedrag kan ook aangeleerd zijn.Wanneer een dominant dier bedreigd wordt in zijn dominantie positie binnen vb. een kudde paarden, zal de dominante hengst wel agressief zijn en vechten om zijn leiderspositie te verdedigen. Dit wordt dominante agressie genoemd.
  3. deemoedig gedrag:Deemoedige dieren kunnen omschreven worden als dieren die hun onderdanigheid tonen. Door bepaalde deemoedige lichaamsuitdrukkingen zal het dier duidelijk maken dat hij zich bewust is van zijn lagere positie binnen de rangorde. Enkele voorbeelden; een hond die likt aan de handen van de baas, op de rug gaat liggen voor de baas of andere dieren,..
  4. angstig gedrag: Duidelijke signalen van een angstige hond zijn: de staart stil houden en laag tussen de achterpoten dragen, in sommige gevallen zal hij zelfs urine verliezen. Dit urine verlies is geen ziekte, maar een teken dat het dier angstig is.

Dieren die deze gedragingen vertonen zijn niet ziek, het gaat over  natuurlijk gedrag.

Oorzaken van een ziekte

In de wetenschap wordt een ziekte gekenmerkt door bepaalde symptomen, virussen, bacteriën, parasieten, … die het gezonde lichaam binnen dringen en een ziekte teweeg brengen.

Binnen de alternatieve geneeswijze, dit zowel energetische therapie, homeopathie, Chinese geneeskunde,… zijn wij ervan overtuigd dat het natuurlijk afweersysteem van een levend wezen in normale omstandigheden opgewassen is tegen een aanval van buitenaf.

Het lichaam is zodanig opgebouwd dat het een zelf genezend vermogen heeft dat automatisch in werking treedt wanneer er een bedreiging is voor het lichaam.

Hoe kan het dan dat een levend wezen ziek wordt?

Ons afweermechanisme en dat van elk levend wezen kan een “dipje” hebben: het werkt even niet naar behoren.


Wat is de oorzaak hiervan?

De oorzaak is te zoeken op emotioneel vlak.

Een dier en ook een mens die zeer levenslustig is, niet angstig, weemoedig, verdrietig, gefrustreerd, … een goede nachtrust heeft, voldoende beweging en frisse buitenlucht zal (zelfs in de winter of herfst) bestand zijn tegen aanvallen van buitenaf. Het zelf genezend vermogen van het lichaam doet zijn werk en biedt voldoende weerstand aan de indringer, die geen kans krijgt om het fysieke lichaam ziek te maken.

Wanneer een levend wezen belast is met negatieve emotionele problemen zal het natuurlijk afweersysteem reeds de handen vol hebben om de emotionele schommelingen de baas te blijven. Zo is er natuurlijk geen kracht meer over om een aanval van buitenaf het hoofd te bieden, zodat het dier ziek wordt.

Een voorbeeld uit de praktijk.

In een stal waar een handelaar paarden huisvest, kregen deze paarden enkel wat ze echt nodig hadden: 2 maal per week vers stro, water, 1 maal per dag hooi en in de avond een schep brok.

Ze kregen echter geen liefde, geen aandacht, geen natuurlijk kudde gedrag. Daarbij was deze stal overbevolkt: er waren zelfs stallen waar meerdere paarden bij elkaar stonden, wat stress voor deze dieren met zich meebracht.

De paarden waren ziek, hadden lopende ogen, neus vloeiing, … Dit lijkt normaal: iedereen weet dat, daar waar vele levende wezens in een kleine ruimte samenkomen, de ziektes snel de kop opsteken.

Als test bracht ik 2 van deze paarden onder in mijn kudde (dit was een groot risico: mijn gezonde paarden zouden ook ziek kunnen worden).

De paarden kwamen uit een “warme” stal en werden met hun fysieke gebreken op een weide gezet. Hoewel je zou denken dat koude, weer, wind en regen voor een ziek paard niet de ideale omstandigheden zijn bleek het tegengestelde.

De paarden waren dolgelukkig, begonnen rondjes te lopen op de weide en briesten waardoor de longen werden open gezet en de opgehoopte slijmen naar buiten kwamen. De paarden kregen dagelijks zoveel hooi ze eten konden (wat natuurlijk gedrag is voor een paard, een paard eet nl. 70% van de dag) voldoende vers water en bieten, geen brok.

Na 2 dagen waren de paarden aanzienlijk beter, zonder toedienen van medicijnen. Na 4 dagen waren de paarden gezond en verlost van hun fysieke kwalen. De paarden die mee naar mijn kudde waren gekomen, waren verlost van hun stress, konden leven in frisse buitenlucht (wat levensnoodzakelijk is voor elk levend wezen) kregen de voeding die een paard van nature nodig heeft en geen medicijnen. Dit is een duidelijk voorbeeld dat vele fysiek probleem (meestal) zijn oorzaak vindt op emotioneel vlak. Binnen alle vormen van alternatieve geneeswijzen werken we aan het behandelen van de oorzaak. De wetenschappelijke aanpak spitst zich eerder toe op symptomen bestrijden.

 

Een voorbeeld dat tegenwoordig veel in de media is (dan voor mensen).

Heel veel ziektes worden omschreven als een gevolg van stress. Stress is een negatieve emotionele toestand van het lichaam. Ook burn-out is een veel voorkomend en besproken probleem met een emotionele oorzaak die zich manifesteert in het letterlijk lam leggen van het fysieke lichaam waardoor functioneren niet mogelijk is zonder dat hier spraken is van een “echt” wetenschappelijk aan te tonen fysiek probleem.

 

Comment Section

0 reacties op “Homeopathie paarden

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: